OFİS AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Günün büyük kısmını geçirdiğimiz ofislerde, aydınlatmanın görsel konfor ve performans bakımından yeterli koşulları sağlaması önemli bir tasarım kriteridir. LED teknolojisi, servis ömrünün uzun, enerji tüketiminin düşük olması ile ofis ve idari binalarda hızla kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca akıllı kontrol sistemleri ile entegre edilebilen ofis LED aydınlatma sistemleri, uzun vadede işletim ve bakım giderlerinin düşmesini ve enerjinin etkin şekilde kullanımını sağlar. Doğru aydınlatma iyi görme koşulları sağlamasının yanı sıra, ofis mimarisi ile de uyumlu olmalıdır. Statik ve standartlaşmış aydınlatma çözümleri, yerini esnek, yüksek kaliteli, dinamik ve ihtiyaca göre şekillenebilen çözümlere bırakmıştır.

YENİ NESİL OFİS AYDINLATMASI İLE YEŞİL OFİSLER

Yenilikçi ofis aydınlatması teknolojileri, verimli ışık kaynakları ve aydınlatma kontrol sistemleri sayesinde çalışma alanlarında görsel konfor seviyesi sağlanırken, enerji tasarrufu sağlamak ve bakım giderlerini azaltmak mümkündür.

“Yeşil ofis“ veya “Sürdürülebilir Ofis“ konseptleri, ekonomik, çevre ve sosyal yönden avantajlı olmaları nedeniyle gelecekte sıkça karşımıza çıkacak olan kavramlardır. Yeşil konseptler ofislerde sürdürülebilirliği sağlayarak, şirketlerin kaynaklarını verimli olarak kullanmalarını sağlayacaktır.
Böylece bu ofisler, çalışanların kendilerini iyi hissedebilecekleri, karbon ayak izlerinin *minimum boyutlarda olduğu çevreci ortamlarda üretken olarak çalışmalarına imkan verecektir. Ofis binalarında aydınlatma amaçlı harcanan yıllık elektrik tüketim değeri, küresel ısınmayı tetikleyen sera gazlarının oluşumunda büyük paya sahiptir. Aydınlatma amacıyla harcanan güç tüketim değeri azaldıkça, zararlı gazların doğaya salınımını da aynı oranda azalacaktır.

LEED VE BREEAM sertifikasyon sistemleri, Dünya’da yeşil bina konusunda en yaygın olan sistemlerdir.
Amerika Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Yeşil Bina Sertifikasyonu, yüksek performanslı binaları tanımlayan bir puanlama sistemidir. BREEAM ise, İngiliz, Avrupa ve Yerel standartlar üzerinde çevreyle dost yapıların tasarlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi kriterlerini ortaya koyan bir yeşil bina derecelendirme sistemidir.

LEED, ofis ortamlarında W/m2 aydınlatma güç yoğunluğu değerlerini sınırlandırırken, BREAAM aydınlık düzeyinin çalışma yüzeyinde %70, çalışma alanı dışından kalan yürüme alanlarında %50 homojenlik seviyesi ile oluşturulmasını öngörmektedir.
Ülkemizde 2009 yılından itibaren yürürlüğe giren ‘‘Binalarda Enerji Performansı ve Yönetmeliği’’ ile enerjinin verimli kullanımını sağlamak ve binaların sera gazı emisyonlarını minimum seviyeye indirmek hedeflenmiştir. Bu yönetmelikte yer alan kriterlere göre binalar enerji tüket imlerine ve sera gazı emisyonlarına göre sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırma sonucu binalara ‘‘Enerji Kimlik Belgesi’’ verilir. 2011 yılından itibaren yapı ruhsatı almak için EKB belgesi ibrazı zorunlu hale getirilmiştir.

GİRİŞ/KARŞILAMA AYDINLATMA ALANLARI

Doğru aydınlatma tekniği ile şirketin yansıtmak istediği kurumsal imaj birleştirildiğinde kullanıcılarına keyif veren davetkar ve sofistike mekanlar yaratmak mümkündür. Giriş/karşılama alanlarında şirket imajını yansıtacak ambiyans, farklı aydınlatma teknikleri ile ortaya çıkarılabilir. İyi planlanmış bir aydınlatma tasarımı, yüksek renksel geriverim kalitesi, yatay-düşey düzlemlerde kurgulanan aydınlığın dengeli ve etkili dağılımı, şirketin yansıtmak istediği kurumsal imajı güçlendirir ve ziyaretçilerde saygınlık uyandırır. Geniş pencereler, arkadan aydınlatılmış opal difüzörlü tavan panelleri, endirekt ışık veren armatürler optik olarak derinlik yaratır ve mekanın mimari karakterini güçlendirir. Aydınlatmayı, vurgu aydınlatması ile desteklemek mekanın monoton olarak algılanmasını önler. Giriş/karşılama alanlarında aydınlatma tekniği bakımından daha serbest bir çizgi yaratılabilir. Bu alanlar konsept olarak ambiyansın ön plana çıkarıldığı aydınlatma teknikleri ile tasarlanan prestij alanlarıdır.

OFİS KORİDOR VE DOLAŞIM ALANLARI

Ofislerde koridorlar, asansör holleri ve geçiş alanları sürekli kullanımı olmayan alanlardır. Uzun ömürlü, sık bakım gerektirmeyen ve renksel geriverimi yüksek armatürlerin bu ortamlarda kullanımı önerilir. Geniş açılı ışık yayan ürünler, duvarları aydınlatarak mekanın daha geniş ve aydınlık olarak algılanmasını sağlar. Ayrıca gizli aydınlatma ve RGB uygulamalar ile monotonluğun kırılması ve ambiyansın ön plana çıkarılması mümkündür.
Koridor ve geçiş alanları, binanın farklı bölümlerine hızlı ulaşımı destekler. Düşey düzlemlerin aydınlatılması, kullanıcıların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Uzun ve sürekliliği olan koridorlarda, vurgu aydınlatması ile monotonluk önlenebilir. Gün ışığı almayan koridorlarda, renk sıcaklığı değişimleri ile gün ışığının simüle edilmesi sağlanabilir. Aynı zamanda acil kaçış mekanları olan koridorlarda güvenlik aydınlatması da önemlidir.

OFİS TOPLANTI ODALARI ARMATÜRLERİ

Homojen yayılmış, rahatsız edici kamaşma yaratmayan ofis aydınlatma armatürleri, mekanın algılanmasını olumlu yönde desteklemesi ve kullanıcıların konsantrasyonu sağlaması açısından genellikle tercih edilir. Direk veya direkt/endirekt ışık yayan sarkıtlar veya gruplanarak kullanılan sıva altı ürünler çalışma bölgesini aydınlatmak amacıyla kullanılır. Amaca yönelik olarak ekranın veya sunum tablasının yer aldığı duvar ve düşey düzlemler de farklı aydınlatma teknikleri kullanılarak aydınlatılabilir. Düşey düzlemlerin aydınlatılması, görsel ambiyansa olumlu katkı sağlar. Müşterilerle görüşmelerin yapıldığı toplantı odalarında aydınlatma, kurumsal kimliği desteklemelidir. Mekanın mimarisine uygun olarak logo ve benzeri mimari elemanlar vurgu aydınlatması ile ön plana çıkarılabilir. Sürekli kullanımı olmayan bu alanlarda varlık dedektörü ve gün ışığı sensörü ile efektif kullanım sağlanır. Ayrıca çok fonksiyonlu kullanım için aydınlatma senaryoları planlamaya dahil edilebilir.

YEMEKHANE ve KAFETERYA ARMATÜRLERİ 

Yemekhane ve kafeterya alanlarında, kurgulanacak aydınlatma sisteminin mekan fonksiyonunu desteklemesi ve aynı zamanda iletişim için uygun ambiyansı yaratması beklenir. Normalde kısa süreli kullanımı olan bu alanlarda kurgulanan pozitif atmosfer, çalışanların ihtiyaçları olan enerjiyi kısa zamanda toplamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda sosyalleşme mekanları olan kafeterya ve dinlenme alanlarında, kişilerin yüz ifadelerinin ve mimiklerinin doğru şekilde algılanabilir olması önemlidir. Yiyecek ve içecek stantlarının, renksel geriverimi yüksek ray spotlar veya sarkıtlar ile ortaya çıkarılması iştah açıcı etki yaratır. Genellikle esnek masa düzenlerine olanak sağladığı için, hacme yönelik genel aydınlatma çözümlerinin tercih edildiği yemekhane alanlarında sıva üstü veya sıva altı aydınlatma armatürleri kullanılabilir. İç mekan tasarımına göre, masa üzerinde bölgesel aydınlatma sağlayan sarkıt ürünler veya duvara monte edilebilen sıva üstü aplik ürünler kullanılabilir. Aynı ortamda çok katmanlı aydınlatma ile farklı ambiyansların kurgulanması, zengin ve merak uyandırıcı atmosferlerin oluşturulabilmesi için idealdir.

WC/ISLAK HACİMLER İÇİN TASARLANMIŞ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Yansıtıcı ve parlak yüzeylere sahip ıslak hacimlerde, rahatsız edici kamaşma yaratmayan aydınlatma armatürlerinin kullanımı önerilir. Genel aydınlatmaya ek olarak ayna önü aydınlatması ile istenen görsel konfor koşulları sağlanabilir. Aynayı kullanan kişinin kendisini rahat ve eksiksiz olarak görebilmesi ayna çevresindeki aydınlatma düzenine bağlıdır. Genellikle ayna önü aydınlatmasının, aynanın iki yanında düşeyde yer alan ve kamaşma yaratmayacak opal difüzörlü ışık kaynakları ile yapılması önerilmektedir. Ayrıca aynanın üstünde yatayda ya da aynanın tüm çevresinde kullanıldığı dekoratif uygulamalar da mevcuttur. Aydınlatma sistemlerini, varlık detektörleri ile daha fazla enerji verimli ve efektif hale getirmek mümkündür. Yoğun ancak kısa süreli kullanımı olan wc ve ıslak hacimlerde, sensörler kullanılmayan alanlarda gereksiz enerji tüketimini önler.

OFİS DIŞ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Ofis dış ortamlarında, yatay ve düşey düzlemlerde yeterli aydınlık sağlayan, rahatsız edici kamaşma yaratmayan aydınlatma armatürlerinin kullanımı önerilir. Kurgulanacak sistemin keskin–sert gölgeler oluşturmaması idealdir. Özellikle merdivenlerde yetersiz ışık ve uzun gölgeler düşme riski yaratacağından kaçınılmalıdır. Armatürlerin, kullanılacağı bölgenin dış ortam şartlarına dayanım göstermesi ve yüksek IP koruma sınıfına ve darbe dayanımına haiz olması beklenir. Direk-üstü, kolon ve bolard tipi aydınlatma armatürleri genel aydınlatma için kullanılabilir. Ayrıca duvara monte edilebilen aplik ve zemine gömme spot armatürler, düşey düzlemleri tanımlayarak yönlendirme sağlar. Kanopi altında, sıva üstü/sıva altı en az IP40 koruma sınıfına haiz ürünler kullanılmalıdır. Genel olarak kullanılacak ürünlerin kurumsal kimliğe uygun olarak bazı yapısal öğeleri vurgulaması ve mimariyi ortaya çıkarması beklenir. Enerji verimli LED sistemler, farklı renk kombinasyonları sağlama ve dış ortam koşullarında verimli şekilde çalışabilmeleri sebebiyle cephe aydınlatma uygulamaları için idealdir.