BGYS Politikası

EAE Aydınlatma olarak  bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin; risk analizi esaslı olarak, çalışanların katılımı ve farkındalığının en üst seviyede sağlanmasıyla, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri ile yasal ve düzenleyici şartlara uyumun sağlanarak yürütüleceğini, sürekli iyileştirileceğini ve bunun için gerekli kaynakların sağlanacağını taahhüt ederiz.

Menü