MENÜ

SEKTÖREL ÇÖZÜMLER
SEKTÖREL ÇÖZÜMLER

Sektörel Çözümler

EĞİTİM KURUMLARI ÇÖZÜMLERİ

 

MODERN VE KONFORLU EĞİTİM ORTAMLARI

Eğitim yapılarında doğru kurgulanmış aydınlatma sistemi, öğrencilerin bilgiyi görece kolay algılamalarını ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlarken, pozitif öğrenme atmosferi yaratılmasına olanak sağlar.

Eğitimin temel üretim birimi olan okullar, sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel sistemlerde meydana gelen gelişmelerden etkilenerek değişirler. Günümüzün dinamik, küreselleşen bilgi tabanlı toplum düzeninde eğitim anlayışı da değişime uğramıştır. Okullar, öğrencilerin yüzünü tahtaya döndüğü, öğretmen odaklı mekanlar yerine öğrenci odaklı, öğrencilerin birbirleri ile etkileşim içerisinde olabilecekleri farklı oturma düzenlerine imkan tanıyan, gerektiğinde büyüyüp küçülebilen sosyal mekanlara dönüşmüştür.

Eğitim, sınıf ve derslikten çıkıp tüm mekanlara ve okul hayatının içine yerleşmiş bir kavram olarak karşımıza çıkar. Eğitim ortamları da; mimarisiyle, biçimiyle ve geniş aktivite çeşitliliği ile öğrencileri araştırmaya, keşfetmeye, deney yapmaya, deneyimlemeye, tartışmaya, oyun oynamaya, sosyalleşmeye sevk eden mekanlar olarak evrimleşmiştir.

Geleneksel aydınlatma sistemleri, bu biçimlenişi destekleyecek şekilde yerini esneklik ve ergonomi içeren akıllı çözümlere bırakmıştır. LED teknolojisinin sunduğu avantajlar, eğitim yapılarında aydınlatma konusuna yeni bir bakış açısı getirmiştir. Akıllı kontrol sistemleri ile entegre edilebilen LED sistemler, enerji verimli ve uzun ömürlü olmalarıyla, konfor ve performans açısından yetkin eğitim ortamlarının oluşturulmasına olanak sağlar. Bireyin öğrenim sürecini, kaliteli eğitim ortamlarında geçirmesi, ancak doğru armatürün seçilmesi ve uygun aydınlatma planlaması ile mümkündür.

 

SINIFLAR

Görsel algılamanın önemli bir parçası olan aydınlatma öğrenim sürecinde, etkin rol oynar. İyi aydınlatılmış bir ortam, bilginin iyi algılanmasını, işlenip depolanmasını kolaylaştırır. Ayrıca öğrencileri motive ederken, konsantrasyonlarının uzun süre devam etmesini sağlar. Sınıflarda, sabit ve esneklik barındırmayan masa düzenleri yerine sınıf içerisinde uygulanabilecek eğitim senaryoları için farklı düzenlemelere imkan sağlayan esnek çözümler üretilmektedir. Grup çalışmaları, ders anlatımı veya proje sunumları gibi farklı senaryolarda, aydınlatma çözümlerinin esneklik sağlaması önemlidir. Doğru aydınlatma armatürünün seçilmesi ve uygun yerleşim ile her senaryoya uygun genel aydınlatma sağlayan sistemler tesis edilebilir. Tüm yüzeylerin homojen şekilde aydınlandığı, rahatsız edici kamaşma yaratmayan aydınlatma sistemleri sınıf aydınlatılması için idealdir. Ayrıca yazı tahtasının genel aydınlatma sistemlerinden farklı olarak gerektiğinde dim edilip gerektiğinde kapatılabilen armatürler ile ayrıca aydınlatılması önerilmektedir.

 

LABORATUVAR ve DERSLİKLER

Gözlem ve deneyim yoluyla edinilen bilgi ve becerilerin, öğrenim sürecine olan sürekli ve olumlu katkısını, doğru aydınlatma teknikleri ile pekiştirmek mümkündür. Doğru kurgulanmış  aydınlatma sistemlerinin öğrenme kapasitesini arttırırken, yaratıcılığı ve üretkenliği desteklediği bilinmektedir. Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında, yeterli aydınlığın sağlandığı, detayların net şekilde algılandığı, keskin sert gölgelerin olmadığı ortamlar oluşturulmalıdır. Renklerin iyi algılanabilmesi önemli olduğu için, renksel geriverim indeksi yüksek olan armatürlerin kullanımı önerilir. Ayrıca dersliklerin sunum, deney ve ders durumları için farklı aydınlatma senaryoları ile beraber kurgulanması fonksiyonel kullanım imkanı yaratır. Müzik ve sanat atölyelerinde, kamaşma yaratmayan aydınlatma armatürlerinin kullanımı önerilir. Özellikle resim gibi görsel sanatların uygulandığı alanlarda renksel geriverim indeksi yüksek olan, homojen aydınlık sağlayan aydınlatma sistemleri tercih edilmelidir. Bilgisayar ve medya dersliklerinde, ekranda kamaşma yaratmayacak endirekt aydınlatma sistemleri tercih edilir. Doğru aydınlatma armatürü ve ışık kaynağının seçilmesi, gözün ekran ve çevre arasında bakış açısının değişmesi sırasında oluşan rahatsızlığı azaltacak ve kullanıcıların görsel konfor koşullarında çalışmalarına yardımcı olacaktır.

 

KORİDOR ve DOLAŞIM ALANLARI

Temel fonksiyonları birbirine bağlayan koridorlarda iyi planlanmış bir aydınlatma, kullanıcıların kendilerini iyi ve güvende hissetmelerine yardımcı olurken, mekanın fonksiyonu gereği geçişi destekler ve kullanıcıları yönlendirir. Girişten itibaren katları birbirine bağlayan koridor ve dolaşım alanlarında aydınlatma, yönlendirme ve güvenlik sağlaması bakımından önemlidir. Koridorlarda yetersiz aydınlatma, tünel etkisi ve karanlık köşeler oluşturarak kullanıcıların kendilerini kötü hissetmelerine sebep olur. Yeterince aydınlatılmış duvarlar ve tavan, mekanın olduğundan daha geniş görünmesini sağlayarak, geçişi hızlandırır.

Fuayeler ve koridorlar, sadece geçişi sağlamakla kalmaz aynı zamanda ders aralarında öğrencilerin bir araya geldiği, öğrenci çalışmalarının sergilendiği ve eğitici panoların yerleştirildiği sosyal mekanlar olarak görev yapar. Rayspotlar, gizli aydınlatma uygulamaları, asimetrik ışık veren ürünler duvar yüzeylerinin aydınlatılması için kullanılabilir. Varlık ve günışığı sensörlerinin kullanımı, sık kullanımı olmayan bu alanlarda enerji tasarrufu sağlanması bakımından önemlidir.

Merdivenlerde güvenlik açısından keskin ve sert gölgeler oluşturmayan, kamaşma yaratmayan aydınlatma sistemlerinin tercih edilmesi idealdir.

 

YEMEKHANE ve KANTİNLER

Yemekhane ve kafeterya alanları, yeme-içme faaliyetlerinin yanında, öğrencilerin ders aralarında boş zamanlarını geçirdikleri dinlenme ve sosyalleşme alanları olarak faaliyet gösterir. Dinlenme alanlarında doğru şekilde aydınlatılmış ortamlar, iletişimi güçlendiren pozitif etki yaratarak, kullanıcıların kendilerini rahat ve mutlu hissetmelerini sağlar. Normalde kısa süreli kullanımı olan bu alanlarda kurgulanan pozitif atmosfer, öğrencilerin yeni başlayacak olan ders veya girecekleri sınav için ihtiyaçları olan enerjiyi kısa zamanda toplamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda sosyalleşme mekanları olan kafeterya ve kantinlerde, kişilerin yüz ifadelerinin ve mimiklerinin doğru şekilde algılanabilir olması önemlidir. Yiyecek ve içecek stantlarının, renksel geriverimi yüksek ray spotlar veya sarkıtlar ile ortaya çıkarılması iştah açıcı etki yaratır.

Genellikle esnek masa düzenlerine olanak sağladığı için, hacme yönelik genel aydınlatma çözümlerinin tercih edildiği yemekhane alanlarında sıva üstü veya sıva altı aydınlatma armatürleri kullanılabilir. İç mekan tasarımına göre, masa üzerinde bölgesel aydınlatma sağlayan sarkıt ürünler veya duvara monte edilebilen sıva üstü aplik ürünler kullanılabilir. Aynı ortamda çok katmanlı aydınlatma tasarımı ile farklı ambiyanslar oluşturmak, zengin ve merak uyandırıcı atmosferlerin oluşturulabilmesi için idealdir.

 

SEMİNER SALONU ve ODİTORYUMLAR

Okullarda, seminer salonu ve oditoryumlar; tiyatro gösterisi, ödül töreni, söyleşi, kutlama gibi farklı etkinlikler için kullanılan çok fonksiyonlu alanlardır. Etkinliğin yapısına göre aydınlatmanın, kontrol edilebilir ve esnek olması tercih edilir. Oditoryumlar, çok fonksiyonlu yapısından dolayı, aydınlatmanın esnek ve kolayca modifiye edilmesine ihtiyaç duyar. Aydınlatmanın bölgesel olarak kontrol edilebilmesi, farklı etkinlikler için ihtiyaç duyulan senaryoların kolaylıkla oluşturulmasına imkan verir. Genel aydınlatmanın iletişimi güçlendirerek kullanıcıların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak şekilde planlanması idealdir. Sahne alanında kurgulanacak aydınlatma sistemi, konuşmacı ve oyuncuların yazıları, nesneleri ve dinleyicileri net şekilde görebilmesini sağlamalı ayrıca istenmeyen kamaşma ve yansıma yaratmamalıdır. Tiyatro ve film gösterimi gibi karanlık oda faaliyetlerinde, aydınlatma otomasyonu önem kazanır.

Güvenlik aydınlatması da, aydınlatma tasarımının bir parçası olarak önemli rol oynar. Koridorlar, basamaklar, çıkış yerleri net olarak algılanabilmeli ve oda karanlık olduğunda kullanıcıların güvenli bir şekilde hareket edebilmeleri sağlanmalıdır. Herhangi bir acil durumda, aydınlatma, salonun hızlı ve kolay şekilde tahliye edilebilmesini sağlamalıdır.

 

KAPALI SPOR SALONLARI

Okullarda, kapalı spor salonları spor faaliyetleri ve etkinlikler için kullanılan çok amaçlı geniş hacimlerdir. Aydınlatma sisteminin, salon kullanım amacına uygun kurgulanması ve homojen yayılmış aydınlık sağlaması önemlidir. Standartlar, uygun aydınlatma ölçütlerini belirleyebilmek için spor salonlarını dört sınıfa ayırmıştır. Seyirci ve oyuncu sayısı dikkate alınarak sınıflandırılan salonlar, aydınlık gereksinimi bakımından «alan» ve «yer» sporları olarak ayrıca iki ana bölümde incelenir. Kapalı spor salonlarında, belirlenen sınıf ve spor faaliyeti için doğru aydınlık seviyesini, homojen yayılmış aydınlık sağlayan ve rahatsız edici kamaşma yaratmayan armatürlerle sağlamak önemli bir tasarım kriteridir.

Tavan yapısına uygun olarak sarkıt, sıva üstü ve sıva altı ürün seçimi yapılabilir. Yüksek tavanlı hacimlerde sarkıt ürün seçimi avantajlıdır. Oyun esnasında görsel konforu sağlamak için kullanılacak armatürlerin kamaşma yaratmaması ve darbe dayanım sınıfının uygun olması bir gerekliliktir.
Kapalı yüzme havuzlarında kullanılacak ürünlerin yüksek IP koruma sınıfına haiz olması ve hızlı ve kolay müdahale edilebilecek alanlara monte edilmesi tercih edilir.

 

WC ve SOYUNMA ODALARI

Sık ve kısa süreli kullanıma sahip olan ıslak hacimlerde, LED sistemler görece az enerji tüketmesi, sık açma-kapama ile ömrünün azalmaması, lamba değişimi gibi bakım ihtiyaçları olmaması sebebiyle avantajlıdır.

Yansıtıcı ve parlak yüzeylere sahip ıslak hacimlerde ve soyunma odalarında, homojen yayılmış ve rahatsız edici kamaşma yaratmayan aydınlatma armatürlerinin kullanımı önerilir. Soyunma odalarında, düşey düzlemlerin aydınlatılması, dolaplarda yer alan objelerin görünebilmesi için, renksel geriverimi yüksek ürünlerin kullanılması ise, renklerin doğru algılanabilmesi için gereklidir.

Genel aydınlatmaya ek olarak ayna önü aydınlatması ile istenen görsel konfor koşulları sağlanabilir. Aynayı kullanan kişinin kendisini rahat ve eksiksiz olarak görebilmesi ayna çevresindeki aydınlatma düzenine bağlıdır. Genellikle ayna önü aydınlatmasının, aynanın iki yanında düşeyde yer alan ve kamaşma yaratmayacak opal difüzörlü ışık kaynakları ile yapılması önerilmektedir. Ayrıca aynanın üstünde yatayda ya da aynanın tüm çevresinde kullanıldığı dekoratif uygulamalar da mevcuttur. Aydınlatma sistemlerini, varlık detektörleri ile daha fazla enerji verimli ve efektif hale getirmek mümkündür. Yoğun ancak kısa süreli kullanımı olan wc ve ıslak hacimlerde, sensörler kullanılmayan alanlarda gereksiz enerji tüketimini önler.

 

DIŞ AYDINLATMA

Okul dış ortamları, rekreasyon ve otopark alanları, oyun ve spor faaliyetleri için kullanılır. Aydınlatmanın araç giriş yerlerini, basamakları ve rampaları görünür kılması ve güvenliği sağlaması önemli bir tasarım kriteridir. Okul dış ortamlarında, yatay ve düşey düzlemlerde yeterli aydınlık sağlayan, rahatsız edici kamaşma  yaratmayan aydınlatma armatürlerinin kullanımı önerilir. Kurgulanacak sistemin yönlendirmeyi sağlaması, keskin–sert gölgeler oluşturmaması idealdir. Özellikle merdivenlerde yetersiz ışık ve  uzun gölgeler düşme riski yaratacağından kaçınılmalıdır.

Armatürlerin, kullanılacağı bölgenin dış ortam şartlarına dayanım göstermesi ve yüksek IP koruma sınıfına ve darbe dayanımına haiz olması beklenir. Direk-üstü, kolon ve bolard tipi aydınlatma armatürleri genel aydınlatma için kullanılabilir. Ayrıca duvara monte edilebilen aplik ve zemine gömme spot armatürler, düşey düzlemleri tanımlayarak yönlendirme sağlar. Kanopi altında, sıva üstü / sıva altı en az IP40 koruma sınıfına haiz ürünler kullanılmalıdır. Genel olarak kullanılacak ürünlerin kurumsal kimliğe uygun olarak bazı yapısal öğeleri vurgulaması ve mimariyi ortaya çıkarması beklenir.